Kolejna edycja polsko-czeskich spotkań branżowych

Dnia 2 września 2016 r. odbyło się w siedzibie Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Wśród kilkudziesięciu aplikujących o dofinansowanie, w ramach programu, projektów warto zwrócić uwagę na projekt z dziedziny przedsiębiorczości, stanowiący kontynuację dotychczasowej współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Hawirzów i Karwina w zakresie wspierania współpracy podmiotów gospodarczych i nie tylko funkcjonujących po obu stronach granicy. Projekt nosi nazwę V polsko-czeskie spotkania branżowe. Ideą projektu jest intensyfikacja polsko-czeskiej współpracy w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Jego głównym celem jest stymulowanie współpracy i wzajemnych relacji między przedstawicielami miast partnerskich oraz podmiotów funkcjonujących w różnych obszarach życia społecznego tych miast, co ma doprowadzić do realizacji wspólnych przedsięwzięć  transgranicznych.  Stanowi on również swego rodzaju próbę stworzenia oddolnych grup branżowych tzw. platform tematycznych, w których wybrany zostanie lider, który dbał będzie o to, by grupa regularnie się spotykała, co ma w efekcie doprowadzić do nawiązania trwałych relacji branżowych Miast również po ukończeniu realizacji projektu.
zdjęcie źródło: www.patriot24.net