Projekt „Pogranicze Śląsko - Morawskie”

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz z czeskim liderem projektu - Moravian-Sielsian Tourism, s.r.o., posiadającym bogate doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów z zakresu turystyki oraz partnerem Stowarzyszeniem Region Beskidy wdrażają działania projektowe mające na celu stworzenie systemu długotrwałej, intensywnej współpracy między kluczowymi graczami na rynku turystycznym po obu stronach granicy. Współpraca partnerów projektu opiera się na czterech filarach:
- stworzenie kompleksowego produktu turystycznego oraz działań wspierających jego sprzedaż. Na
produkt złożą się cztery wspólne wątki tematyczne opierające się na przeprowadzonej przez organizację Czech Tourism segmentacji rynku (Przyroda i Aktywność, Architektura i Tradycje, Dziedzictwo Przemysłowe i "Grand Tour of Silesia"). Wątki tematycznie połączy atrakcyjna narracja i inne elementy "visibility". Turyści będą zmotywowani do odwiedzenia kolejnych podobnych atrakcji, aby poznać dalszy ciąg "opowieści". W ten sposób goście trafią również do mniej znanych i uczęszczanych miejsc;
- modernizacja atrakcji biorących udział w projekcie umożliwi osiągnięcie określonych wymogów
jakościowych tak, aby atrakcje mogły świadczyć usługi na odpowiednim poziomie jakości na rzecz
turystów z obu stron granicy. (Modernizacja odbędzie się według indywidualnych potrzeb
poszczególnych atrakcji.);
- program motywacyjny jako kolejne narzędzie wsparcia sprzedaży ma na celu wzbudzić
zainteresowanie kolejnymi atrakcjami (mniej znanymi). Program wykorzysta sprawdzone i popularne
dzienniki i naklejki turystyczne (specjalna emisja) oraz konkursy fotograficzne (selfie points)
z nagrodami (drobne upominki);
- marketing cyfrowy - intensywna promocja nowego produktu polegająca na wykorzystaniu
microsite, profilu na FB, masywnych kampanii online (wykorzystujących nowe zdjęcia i filmy) oraz
dwóch nowych mobilnych aplikacji responsywnych.
Projekt stanowi nawiązanie do realizowanych wcześniej, wspólnych przedsięwzięć z zakresu aktywnego propagowania turystyki przygranicznego regionu Śląska Cieszyńskiego. Jego celem jest zwiększenie liczby odwiedzających proponowane miejsca atrakcyjne turystycznie znajdujące się na pograniczu polsko-czeskim oraz wydłużenie czasu ich pobytu po obu stronach granicy. Wdrożone działania mają na celu pobudzenie ruchu turystycznego na tym obszarze, w tym aktywizację usług branży okołoturystycznej w celu podjęcia próby zmniejszenia poziomu bezrobocia regionu.
Zarówno przygotowanie jak i sama realizacja projektu przyczyniają się  do rozwoju innowacyjnej na tym terenie współpracy transgranicznej według zaleceń organizacji CzechTourism (Podręcznik tworzenia produktu turystycznego) oraz wdrożenia nowego systemu na pograniczu polsko-czeskim z udziałem kluczowych podmiotów rynku turystycznego po obu stronach granicy.
Realizację projektu zaplanowano do 31 grudnia 2022 r.