Dotacje na kapitał obrotowy - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Ponadto, przedsiębiorstwo, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotowało spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

 

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Zaliczka: 100%

 

Terminy

Ogłoszenie konkursu: 8 czerwca 2020 r.

Start składania wniosków: 15 czerwca 2020 r.

Koniec przyjmowania wniosków: 31 lipca 2020 r.

 

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

 

Więcej informacji na temat dofinansowania: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

 

Źródło: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Zdjęcie: https://www.mddp-outsourcing.pl/rozliczanie-dotacji-unijnych-jakie-moga-byc-konsekwencje-za-bledy-w-rozliczeniach/