Transgraniczny rynek pracy

Projekt „Přeshraničně na Třinecku - rozvoj místního partnerství Třinecka pro vznik přeshraničního trhu práce“ dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich i Zatrudnienia Republiki Czeskiej.
Projekt realizowany w latach 2013-2014 przez Institut EuroSchola z siedzibą w Trzyńcu, HRAT, s.r.o, Regionání rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci wraz z partnerami zagranicznymi: z Polski – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, ze Słowacji -  Rozvojová agentura Žilinského samosprávneho kraja, n.o. oraz z Niemiec – Euro-Institut. Głównym celem projektu był rozwój partnerskiej współpracy w obszarze przygranicznym Polski, Czech i Słowacji, skierowanej na tworzenie transgranicznego rynku pracy, z wykorzystaniem doświadczeń z pogranicza francusko-niemieckiego w regionie Górnego Renu. Uczestnicy projektu mieli okazję szczegółowo zapoznać się z problematyką transgranicznego rynku pracy w trakcie wizyty studyjnej w Euro-Institucie w Kehl. Spotkania z ekspertami niemieckiego i francuskiego rynku pracy umożliwiły pozyskanie praktycznej wiedzy i skorzystanie z ich doświadczeń podczas dalszych prac związanych z tworzeniem warunków umożliwiających funkcjonowanie polsko-czesko-słowackiego rynku pracy.   
Źrodło :
http://www.euroschola.cz/aktualni-projekty/preshranicne-na-trinecku