Data od
-
Data do

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Portal poświęcony wsparciu i rozwojowi konkurencyjności przedsiębiorstw, kadr, instytucji otoczenia biznesu oraz regionów. Praktyczne informacje na temat dofinansowań działalności gospodarczej ze środków krajowych i zagranicznych.

Górnośląska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bogata oferta informacyjna dot. rozwoju działalności gosp. oraz kadr; różnorodne formy wsparcia finansowego firm oraz starterów, oferta dla samorządów. Projekty szkoleniowo-doradcze. Oferta dla przedsiębiorców. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora.

Wsparcie finansowe dla firm

Fundusz Górnośląski Profesjonalna oferta wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz starterów.

Transgraniczny rynek pracy

Współpraca międzynarodowa w obszarze wspierania przedsiębiorczości na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

Transgraniczny polsko-czesko-słowacki rynek pracy

Portal poświęcony tematyce rynku pracy w Polsce, Czechach i na Słowacji. Aktualne oferty pracy, praktyczne informacje dla pracodawców, pracowników oraz osób poszukujących zatrudnienia w krajach naszych południowych sąsiadów.

Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich.