Forum dyskusyjne

Chcesz wziąć udział w dyskusji, kliknij w jeden z poniższych tematów.

Współpraca instytucji i osób związanych z komunikacją kryzysową w wymiarze transgranicznym Szkolenia i doradztwo z zakresu komunikacji kryzysowej na polsko-czeskim pograniczu Struktury/komórki wspierające współpracę służb zarządzania kryzysowego i JST w sytuacjach kryzysowych Obserwatoria procesów transgranicznych jako ośrodki wsparcia komunikacji kryzysowej Dobre praktyki z innych europejskich pograniczy - źródło inspiracji w prowadzeniu komunikacji kryzysowej Plany i wytyczne dotyczące współpracy transgranicznej w sytuacjach kryzysowych Odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne - podstawowy element komunikacji w czasach spokoju i kryzysu Serwisy społecznościowe i fora - szybkie nośniki informacji kryzysowej Platformy komunikacyjne i informacyjne - specjalistyczne narzędzia do pracy z informacją kryzysową Narzędzia IT do pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych statystycznych Serwisy internetowe i aplikacje mobilne w komunikacji kryzysowej Ramy prawne dotyczące współpracy służb i pracowników transgranicznych Procedury i zasady komunikacji służb w odniesieniu do współpracy krajowej i transgranicznej