Projekt "EUREGIO PL-CZ" - wizyty studyjne na pograniczu francusko-belgijskim oraz francusko-niemiecko-szwajcarskim praktycznym elementem strategii tworzenia wspólnych struktur na pograniczu polsko-czeskim.

Uczestnictwo delegacji polskich i czeskich instytucji na co dzień zajmujących się problematyką transgraniczną w obu wizytach studyjnych umożliwiło pozyskanie cennej wiedzy praktycznej z zakresu budowania wspólnych struktur transgranicznych, kolejnych płaszczyzn współpracy oraz   skonfrontowania dotychczasowych doświadczeń. Szczegóły obu wizyt zostały ujęte w sprawozdaniu, do którego lektury serdecznie zapraszamy. 

Zapoznaj się ze sprawozdaniem (pdf):
Sprawozdanie merytoryczne z wizyt studyjnych