Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Portal poświęcony tematyce bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego obejmujący prawodawstwo, raport dobowy o sytuacjach kryzysowych w kraju oraz zdarzeniach zagranicznych wpływających na zarządzanie kryzysowe w Polsce, analizy i oceny zagrożeń, porady.