PRZYSZŁA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI - STUDIUM. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu „Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli - 4.”. Materiały stanowią aneks do dokumentu Studium, który podlegał będzie regularnej aktualizacji w ciągu kolejnych lat.

Zapoznaj się z materiałem (PDF):
http://Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli - 4