Data od
-
Data do

MODEL KOMUNIKACJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

STUDIUM | „MODEL.COM - model komunikacji w sytuacjach kryzysowych” dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Forum polsko-czeskiego na rzecz zbliżania społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.

MODEL.COM | Spot o granicy (wideo)

Czy granica nadal istnieje? Co uświadomiła nam epidemia COVID-19? Dlaczego powinniśmy traktować ją jako nasze dobro? O czym nie możemy zapominać?

EUROINSTYTUT PL-CZ-SK | ANALIZA PORÓWNAWCZA PROGRAMÓW EWT

RAPORT | Analiza porównawcza głównych obszarów tematycznych udzielonego wsparcia na realizację projektów w ramach transgranicznych programów operacyjnych INTERREG na pograniczu polskim, czeskim i słowackim.

EUROINSTYTUT PL-CZ-SK | Film (wideo)

EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki jest siecią instytucji partnerskich. Głównymi obszarami działalności EuroInstytutu są: działalność szkoleniowo-doradcza, działalność koncepcyjna i badawcza oraz działalność edukacyjna i wydawnicza.

EUROINSTYTUT PL-CZ-SK | Spot (wideo)

EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki jest siecią instytucji partnerskich. Głównymi obszarami działalności EuroInstytutu są: działalność szkoleniowo-doradcza, działalność koncepcyjna i badawcza oraz działalność edukacyjna i wydawnicza.

EUROREGION BEZ NUDY | FILM (WIDEO)

Euroregion Śląsk Cieszyński turystycznie: https://www.euregio-teschinensis.eu/pl/info/euroregion-turystycznie/ #Turystyka