Data od
-
Data do

Projekt „i-AIR REGION”

Rozpoczęliśmy wdrażanie projektu stanowiącego istotne wsparcie dla wszelkich proekologicznych działań związanych z poprawą jakości powietrza

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii zostało powołane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. W jego skład weszły komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy z zakresu działów energia i gospodarka złożami kopalin.

Program LIFE

Program LIFE na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020.

Twórzmy atmosferę

Portal poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego – skupiający się na przedstawieniu aktualnego stanu powietrza oraz metodom i sposobom zapobiegającym jego zanieczyszczaniu. Skierowany do odbiorcy w różnym wieku w tym także dla najmłodszych.

Ustawa antysmogowa

Informacje na temat nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska

Greenpeace

Portal organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Informacje dot. podejmowanych działań w tym zakresie, wolontariatu, aktualności.