Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński

Fond mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko


Zapoznaj się z materiałem (PDF):
fundusz-mikroprojektow-powt-rc-rp-w-euroregionie-slask-cieszynski-fond-mikroprojektu-opps-cr-pr-v-euroregionu-tesunske-slezsko-raport.pdf