Fora transgraniczne jako innowacyjny, efektywny sposób wymiany doświadczeń, poglądów pomiędzy partnerami w ramach projektu „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli - 2. Forum współpracy terytorialnej”

Organizowane w ramach projektu fora poświęcone były tematyce ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz przedsiębiorczości. Uczestnictwo w nich reprezentantów instytucji z pogranicza francusko-niemieckiego zwłaszcza EURODYSTRYKTU REGIO PAMINA, ekspertów oraz parlamentarzystów, a także przedstawicieli polskich i czeskich samorządów lokalnych oraz partnerów projektu - Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska wzbogaciło dotychczasowe doświadczenia, dotyczące omawianej problematyki o nowe rozwiązania, odmienne spojrzenie na przedstawiane zagadnienia, szczegółowo przedstawione w prezentowanym sprawozdaniu.    

Zapoznaj się ze sprawozdaniem (pdf):
Sprawozdanie merytoryczne z wideokonferencji